POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

Przekazane dane osobowe klientów przetwarzane są przez spółkę pod firmą Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128404, NIP: 521-32-07-472, o kapitale zakładowym w wysokości 600 000 zł.

Zakres danych

W celu rejestracji konta wymagane jest podanie przez klienta poniższych danych:
- Adres e-mail
- Imię
- Nazwisko
- Hasło
- Data urodzenia (nieobowiązkowo)
- Telefon (nieobowiązkowo)
Przed założeniem konta w sklepie internetowym klient powinien zapoznać się z warunkami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego oraz je zaakceptować.
Aby dokonać zakupu oraz aby dostarczyć do klienta towar lub usługę w sklepie internetowym klient proszony jest o podanie danych: - Kraj
- Imię
- Nazwisko
- Ulica
- Nr domu
- Miejscowość
- Kod pocztowy
- Poczta

Wykorzystanie danych

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
- Założenie konta w sklepie internetowym
- Realizacji umowy sprzedaży towarów lub usług
- Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Prószyński Media Sp. z o.o.
- Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom
Jednocześnie w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Prószyński Media Sp. z o.o. może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania.

Kontakt z klientem

Podczas realizacji transakcji zakupu towaru lub usługi w sklepie internetowym, Prószyński Media Sp. z o.o. może kontaktować się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zakresie związanym z daną transakcją zakupu.

Prawo dostępu do danych

Każdy klient po zarejestrowaniu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronach ksiegarnia.proszynski.pl w sekcji Twoje Konto.

Ochrona danych

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Dane osobowe klientów przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 z późn. zm.)

Strona sklepu internetowego wykorzystuje ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki klienta, gdy korzysta on ze strony sklepu internetowego. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Polityka cookies

Informacje ogólne

Sklep internetowy ksiegarnia.proszynski.pl korzysta z plików cookies ("ciasteczek"). Cookies są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci masowej urządzenia klienta. Informacje przechowywane w tych plikach są całkowicie anonimowe i nie zawierają danych osobowych klienta. Wykorzystanie mechanizmu cookies w naszym sklepie ma na celu zapewnienie klientom najwyższej jakości świadczonych przez nas usług oraz umożliwia funkcjonalność serwisu. Ponadto pomaga nam w doskonaleniu funkcjonalności serwisu. Bez korzystania z mechanizmu cookies przez przeglądarkę klienta istnieje jedynie bardzo ograniczona możliwość korzystania ze stron internetowych naszego sklepu. W takim przypadku należy liczyć się z poważnym ograniczeniem funkcjonalności stron łącznie z brakiem możliwości dokonywania zakupów.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Ksiegarnia.proszynski.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: trwałe i sesyjne.
- Cookies trwałe przechowywane są na urządzeniu klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia z urządzenia przez klienta. Zamknięcie przeglądarki bądź wyłączenie urządzenia nie powoduje ich skasowania
- Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu klienta tylko do czasu zakończenia sesji przeglądarki czyli wylogowania ze sklepu, opuszczenia stron sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia
Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia klienta.

Podział wykorzystywanych cookies ze względu na funkcjonalność

- Pliki niezbędne do działania sklepu - logowanie, nawigowanie po stronach sklepu, dokonywanie zakupów oraz pobieranie zakupionych plików. Korzystanie w pełni ze sklepu bez tych plików jest niemożliwe
- Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji - bez tych plików niemożliwe jest bezpieczne dokonywanie transakcji
- Pliki społecznościowe umożliwiające integrację sklepu z serwisami społecznościowymi (m. in. Facebook, Twitter, Blib)
- Pliki statystyczne, dzięki tym plikom mamy możliwość zbierania informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze sklepu przez klientów
- Pliki funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji klienta
- Pliki reklamowe umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy

Wyrażenie zgody na przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych

Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taką zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu. Takim oprogramowaniem jest przeglądarka internetowa, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Dlatego też prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki i jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies prosimy zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowanie pytaniem próby ich przesłania. W przeciwnym wypadku poruszając się po stronach sklepu ksiegarnia.proszynski.pl wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.W przypadku zmiany polityki prywatności Prószyński Media Sp. z o.o. poinformuje klientów o zmianie przez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie sklepu ksiegarania.proszynski.pl