Prenumerata Świat Nauki
Miesięcznik
„Świat Nauki” jest polską edycją prestiżowego amerykańskiego magazynu popularnonaukowego „Scientific American”, wydawanego obecnie w 18 wersjach językowych, którego pierwszy numer ukazał się w 1845 roku. Renoma pisma sprawia, że od początku jego istnienia publikują w nim swoje teksty najznamienitsi uczeni, tacy jak Albert Einstein, Francis Crick, Jonas Salk, Linus Pauling czy Stephen Hawking. Wśród autorów było dotychczas aż 148 noblistów. Wydawana od 1991 roku polska edycja niemal w 100% odpowiada oryginałowi, zarówno pod względem treści, jak i szaty graficznej. Tematyka obejmuje wszystkie dziedziny nauki: ścisłe, przyrodnicze, nauki o Ziemi, humanistyczne oraz technikę. Mimo że artykuły często dotyczą skomplikowanych naukowych zagadnień, nie są hermetyczne. Pisane są jasnym, zrozumiałym językiem i ilustrowane doskonale opracowanymi infografikami.
Więcej: www.swiatnauki.pl

Dostępne prenumeraty:
Prenumerata półroczna
Nasza cena: 63,00 zł
Rozpocznij od:
Prenumerata roczna
Nasza cena: 115,00 zł
Rozpocznij od: