Regulamin księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa ksiegarnia.proszynski.pl, działająca pod adresem ksiegarnia.proszynski.pl (dalej zwana Księgarnią) jest prowadzona przez Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przemysława Gintrowskiego 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, kapitał zakładowy 722.000,00 zł, NIP: 521-32-07-472, Regon: 015213951.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się książki i czasopisma dostępne w Księgarni, prezentowane na stronie internetowej ksiegarnia.proszynski.pl.
 3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 4. Pod pojęciem „Duże Litery” rozumie się usługę drukowania towaru w postaci książki, w kolorowej, miękkiej oprawie, w formacie 16 x 23,5 cm, w rozmiarze czcionki 14 pt., na indywidualne zamówienie.
 5. Pod pojęciem „Druk na żądanie” rozumie się usługę drukowania towaru w postaci książki, której nakład został wyczerpany, w kolorowej, miękkiej oprawie, na indywidualne zamówienie i niedostępnej w regularnej sprzedaży.
 6. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
 2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ksiegarnia.proszynski.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
 4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

§3. Cena towaru

 1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.
 4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Zasady wysyłki”.
 5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§4. Formy płatności

 1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
  1. za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze kurierowi bądź w punkcie odbioru przesyłki (w zależności od wyboru formy dostawy),
  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 80 1140 1977 0000 2542 6100 2001 lub elektronicznym za pośrednictwem firmy PayU oraz eCard,
  3. kartą kredytową za pośrednictwem firmy PayU oraz eCard - typy akceptowanych kart:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  4. gotówką przy odbiorze towaru w księgarni firmowej pod adresem: ul. Przemysława Gintrowskiego 28, 02-697 Warszawa.
 2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Płatności”.

§5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
  1. w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni, wskazanym w § 4 ust. 1 pkt b).
  2. w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
 3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy każdym towarze. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Księgarnię wysyłki towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego czasu z podanych.
 4. Zamówienie może zostać zmodyfikowane/ anulowane przez Kupującego telefonicznie pod numerem 22 27 81 740 lub 801 120 121 pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do wysyłki).
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane. Księgarnia zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Kupującym innego terminu lub też innego sposobu płatności - za zgodą Kupującego.
 6. W przypadku odbioru osobistego w księgarni firmowej, zamówiony towar będzie oczekiwał na odbiór przez okres 30 dni od dnia poinformowania Kupującego o możliwości jego odbioru. Po tym terminie Księgarnia jest uprawniona do odstąpienia od umowy, a dodatkowo - w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie - Księgarnia niezwłocznie zwróci Kupującemu należność za towar na rachunek bankowy, z którego dokonał zapłaty.
 7. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów, usługi Paczka w Ruchu, kurierem lub poprzez odbiór własny pod adresem: 02-697 Warszawa, ul. Przemysława Gintrowskiego 28 (księgarnia firmowa).
 8. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o koszt dostawy wynikający ze stawek Poczty Polskiej.
 9. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 10. Księgarnia wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:
  1. dostarczania nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych - dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. dostarczania gazet, periodyków lub czasopism dostępnych w Księgarni, z wyjątkiem prenumeraty takich wydawnictw.
 3. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 4. Zwracany towar należy przesyłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków dołączając do niego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz oświadczenia dostępny jest w menu „Zwroty”. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone również na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. „O prawach konsumenta (dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827). Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu.
 5. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 7. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

§7. Reklamacje

 1. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu.
 2. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków z dopiskiem „REKLAMACJA” wraz z dowodem zakupu. Do reklamowanego towaru należy także dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy. Kupujący nie może odstąpic od umowy, jeśli wada jest nieistotna
 3. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Księgarnię albo Księgarnia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Księgarnia przekaże Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Księgarnia wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Księgarni.
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Księgarnię.
 2. Administratorem danych osobowych jest Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-697) przy ul. Przemysława Gintrowskiego 28.
 3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07 marca 2017 r.
 4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ksiegarnia.proszynski.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

§10. Warunki i zasady sprzedaży książek elektronicznych (e-book)
w księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl.

 1. Definicje:
  1. E-book - książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB.
  2. ePub - (skrót od electronic publication) format zapisu służący do publikowania e-booków; nie posiada sztywnego podziału na strony, dzięki temu powiększany tekst przelewa się na następne strony.
  3. MOBI - format zapisu e-booków; obsługiwany przez dowolne urządzenia elektroniczne pod warunkiem zainstalowania oprogramowania pozwalającego na jego odczyt; format obsługiwany przez e-czytniki - Kindle.
  4. watermark - znak wodny; system oznaczenia produktu zaszyfrowaną informacją o użytkowniku, który zakupił produkt; może być podstawą do identyfikacji użytkownika, który rozpowszechni produkt w sposób niezgodny z prawem.
 2. Składanie zamówienia. Ze względu na charakter produktów, Kupujący może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu e-booka w wybranym formacie. Nie jest możliwe zamówienie e-booka jednocześnie z innym towarem oferowanym w Księgarni.
 3. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z e-book'ów zakupionych w Księgarni. Przed zakupem e-booka w Księgarni, Kupujący powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest zapisany e-book. Księgarnia nie gwarantuje, że zakupiony e-book otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.
 4. Metody płatności. Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy PayU oaz eCard. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówionego e-booka w następujący sposób:
  1. kartą kredytową;
  2. przelewem;
  Księgarnia potwierdzi rejestrację zamówienia wysyłając na wskazany przez Kupującego w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostarczenie e-booka odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Księgarnię potwierdzenia z firmy PayU oraz eCard. informacji o dokonaniu płatności. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Księgarnia prześle na adres e-mail Kupującego informację potwierdzającą otrzymanie należności za zamówiony e-book oraz informację o sposobie pobrania e-booka. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Księgarnia poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 72 (siedemdziesiąt dwóch) godzin, Księgarnia dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 6. Księgarni przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni od daty przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po upływie 3 dni od złożenia zamówienia zostanie do Kupującego wysłana wiadomość e-mail zawierająca przypomnienie o obowiązku zapłaty. W przypadku nieuiszczenia należności w terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 7. Ceny. Wszystkie ceny e-booków na stronach Księgarni są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług - VAT. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia przez Kupującego zamówienia.
 8. Odstąpienie od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu, który opłacił zamówienie, otrzymał wiadomość e-mail zawierający informację o sposobie pobrania e-booka i nie dokonał jego pobrania. Uprawnienie to przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości. Ze względu na charakter e-booków nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży e-booka po jego pobraniu. Przystąpienie do pobierania e-booka będzie stanowiło wyraźną zgodę na spełnienie przez Księgarnię świadczenia niezwłocznie i spowoduje utratę prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Korzystanie z zakupionych w Księgarni e-booków. Zakupione e-booki będą dostępne dla Kupującego po zalogowaniu się w Księgarni i przejściu do podstrony „Twoja Półka”. W celu pobrania zamówionego e-booka, należy kliknąć na przycisk z oznaczeniem formatu EPUB, MOBI znajdujący przy wybranym e-booku. Przechowywanie zamówionych przez Kupującego książek na podstronie „Twoja półka” jest bezpłatną usługą dodatkową.
 10. Kupujący jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Księgarni. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie. Wszystkie produkty oferowane przez Księgarnię są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Kupujący ma prawo korzystać z e-booków tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać e-booków innym osobom.
  Kupujący nie może i nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu e-booków w całości lub we fragmencie,
  2. komercyjnego wykorzystywania e-booków,
  3. modyfikowania e-booków.
  Kupujący jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z e-booków w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem, Księgarnia może skierować roszczenia z tego tytułu względem Kupującego.
 11. Kopia e-booka zakupiona w Księgarni przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 12. Reklamacje. Kupujący może zgłosić reklamacje na adres: ksiegarnia@proszynski.pl w przypadku, gdy:
  1. zakupiony e-book okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,
  2. Kupujący dokona zapłaty za e-booka, a e-book nie pojawi się na podstronie „Twoja półka”,
  3. Kupujący poinformuje Księgarnię o braku e-booka, a w ciągu 12 (dwanaście) godzin dnia roboczego od informacji od Kupującego, nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania e-booka lub nie zostanie mu przesłany e-book.
  Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Księgarnię potwierdzenia zamówienia dokonanego przez Kupującego. Księgarnia ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.
  Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Księgarnię, będzie dokonywany w sposób ustalony z Kupującym, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
 13. W zakresie nieuregulowanym w „Warunkach i zasadach sprzedaży książek elektronicznych (e-book) w sklepie internetowym księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl” mają zastosowanie odpowiednio pozostałe zapisy „Regulaminu księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl”.

§11. Warunki i zasady sprzedaży książek w usłudze „Druk na żądanie” i „Duże Litery”
w księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl.

 1. Nie jest możliwe zamówienie „Druk na żądanie” i „Duże Litery” jednocześnie z innym towarem oferowanym w Księgarni.
 2. Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy PayU oraz eCard. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówienie na „Druk na żądanie” i „Duże Litery” w następujący sposób:
  1. kartą kredytową;
  2. przelewem;
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni.
 4. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Księgarnia poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail Kupującego. W przypadku opłacenia przez Kupującego zamówienia, którego zrealizowanie (przekazanie do wysyłki) nie jest możliwe w przeciągu 7 (siedmiu) dni, Księgarnia dokona zwrotu wpłaconych środków w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
 5. Zamówienie może zostać zmodyfikowane/ anulowane przez Kupującego telefonicznie pod numerem 22 27 81 740 lub 801 120 121 w ciągu 1 dnia od złożenia zamówienia/pod warunkiem, że nie zostało zrealizowane (tj. przekazane do druku).
 6. Księgarnia nie realizuje wysyłki „Druku na żądanie” i „Dużych Liter” poza granice Polski.
 7. Prawo odstąpienia od umowy. W przypadku „Druku na żądanie” i „Dużych Liter” zwroty należy przesyłać wyłącznie na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków.
 8. Reklamacje. W przypadku „Druku na żądanie” i „Dużych Liter” reklamowany towar należy przesyłać wyłącznie na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 9. W zakresie nieuregulowanym w „Warunkach i zasadach sprzedaży książek w usłudze „Druk na żądanie” i „Duże Litery” w sklepie internetowym księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl” mają zastosowanie odpowiednio pozostałe zapisy „Regulaminu księgarni internetowej ksiegarnia.proszynski.pl”.