Regulamin księgarni internetowej Prószyński i S-ka obowiązujący od dnia 18.11.2019

§1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia internetowa Prószyński i S-ka, działająca pod adresem ksiegarnia.proszynski.pl (dalej zwana „Księgarnią”) jest prowadzona przez Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wincentego Rzymowskiego 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, kapitał zakładowy 722.000,00 zł, NIP: 521-32-07-472, Regon: 015213951.
 2. Pod pojęciem towaru rozumie się czasopisma, w tym ich prenumeraty, książki i inne produkty prezentowane w ramach ofert sprzedaży na stronie internetowej ksiegarnia.proszynski.pl.
 3. Informacje o towarach prezentowanych w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Księgarni są zaproszeniem do składania ofert przez Kupującego.
 4. Do korzystania z Księgarni niezbędne są: komputer lub inne urządzenie o podobnych funkcjach (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub Opera w wersji nie starszej niż z 2010 r, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§2. Zasady składania zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.
 2. Po założeniu indywidulanego profilu Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ksiegarnia.proszynski.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
 3. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład) Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do anulowania zamówienia, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
 4. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do anulowania zamówienia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

§3. Cena towaru

 1. Informacja o cenie podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
 2. Cena ? z wyjątkiem ofert prenumeraty na terenie Polski - nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego. Koszt dostawy prenumeraty na terenie Polski jest wliczony w cenę sprzedaży. W przypadku zakupu prenumeraty z dodatkiem promocyjnym (np. książką), do wartości zamówienia zostanie doliczony koszt wysyłki tego dodatku. W przypadku dostawy prenumeraty poza granice Polski w każdym przypadku koszt dostawy ponosi Kupujący.
 3. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Zasady wysyłki”.
 4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§4. Formy płatności

 1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
  1. za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze kurierowi bądź w punkcie odbioru przesyłki (w zależności od wyboru formy dostawy),
  2. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy nr 80 1140 1977 0000 2542 6100 2001 lub elektronicznym za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych,
  3. kartą kredytową za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności elektronicznych,
  4. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru w księgarni firmowej pod adresem: ul. Wincentego Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa.
 2. Więcej informacji dotyczących płatności można znaleźć na stronie Księgarni w zakładce „Płatności”.

§5. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru i potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię, wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
  1. w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Księgarni,
  2. w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.
 3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie określonym przy opisie towaru. Termin ten obejmuje czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do zlecenia przez Księgarnię wysyłki towaru wybraną przez Kupującego formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. W przypadku prenumeraty czasopism wysyłka poszczególnych wydań odbywa się zgodnie z harmonogramem emisji danego czasopisma, wyłącznie po uiszczeniu przez Kupującego opłaty za prenumeratę.
 4. Zamówienie może zostać zmodyfikowane/anulowane przez Kupującego telefonicznie pod numerem 22 27 81 740 lub 801 120 121 pod warunkiem, że nie zostało przekazane do wysyłki. Zamówienie prenumeraty czasopisma nie może być zmodyfikowane/anulowane po wysłaniu pierwszego numeru tej prenumeraty.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, Księgarni przysługuje prawo do anulowania zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Kupującym innego terminu lub też innego sposobu płatności - za zgodą Kupującego.
 6. W przypadku odbioru osobistego w księgarni firmowej, zamówiony towar będzie oczekiwał na odbiór przez okres 30 dni od dnia poinformowania Kupującego o możliwości jego odbioru. Po tym terminie Księgarnia jest uprawniona do anulowania zamówienia, a dodatkowo - w przypadku uiszczenia zapłaty za zamówienie - Księgarnia niezwłocznie zwróci Kupującemu należność za towar na rachunek bankowy, z którego dokonał zapłaty.
 7. Księgarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, paczkomatów, usługi Orlen Paczka, kurierem lub poprzez odbiór własny pod adresem: 02-697 Warszawa, ul. Wincentego Rzymowskiego 28 (księgarnia firmowa).
 8. Księgarnia realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o koszt dostawy wynikający ze stawek Poczty Polskiej.
 9. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 10. Księgarnia wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku zakupu towaru, w tym prenumeraty czasopisma, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od:
  1. przyjęcia zamówienia przez Księgarnię ? w przypadku zakupu prenumeraty czasopisma,
  2. odebrania towaru ? w przypadku zakupu towaru innego niż prenumerata czasopisma.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży gazet, periodyków lub czasopism dostępnych w Księgarni, w formie innej niż prenumerata takich wydawnictw.
 3. Uprawnienie od odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
 4. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia Kupujący powinien złożyć Księgarni oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy oraz zwrócić towar Księgarni, przesyłając go na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. skr. poczt. 111, 05-800 Pruszków.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dogodnej dla Kupującego formie: za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez przesłanie wraz ze zwracanym towarem oświadczenia na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamówienia (np. nr zamówienia, nr faktury).
 6. Kupujący może wykorzystać formularz oświadczenia dostępny w menu „Zwroty”. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone również zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. „O prawach konsumenta (dostępny pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 7. Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania towaru pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
 9. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

§7. Reklamacje

 1. Księgarnia jest obowiązana do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności towaru z umową (posiadającego wady fizyczne), Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Kupującemu.
 2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty e-mail lub pisemnie, wraz ze wskazaniem numeru zamówienia lub numeru faktury, przyczyn reklamacji oraz żądaniem usunięcia wady, wymiany na rzecz wolną od wad, obniżenia ceny lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
 3. Reklamowany towar należy odesłać na adres: Prószyński Media Sp. z o.o. skr. poczt. 111, 05-800 Pruszków z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 4. Uprawnienia do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługują Kupującemu, jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Księgarnię albo Księgarnia nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
 5. Księgarnia rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia w zależności od żądania Kupującego naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inne spośród dostępnych w Księgarni towary; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy zwróci uiszczoną przez Kupującego należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.
 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Księgarnia przekaże Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Księgarnia wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Księgarni.
 8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8. Ochrona danych osobowych

 1. Księgarnia przetwarza dane osobowe podawane przez Kupującego przy rejestracji profilu na stronie Księgarni lub przy składaniu zamówienia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Księgarnię zgodnie zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz z przepisów krajowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest spółka Prószyński Media Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wincentego Rzymowskiego 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128404, kapitał zakładowy 722.000,00 zł, NIP: 521-32-07-472, Regon: 015213951.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt w następujących formach:
  1. telefoniczny, pod numerem: 22 27 81 728;
  2. e-mailowy, pod adresem: daneosobowe@proszynskimedia.pl;
  3. listowny, pod adresem: Prószyński Media Sp. z o.o., ul. Wincentego Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa.
 5. Dane osobowe, przekazywane podczas rejestracji profilu na stronie Księgarni lub przy składaniu zamówienia, mogą być przetwarzane w celu założenia konta (profilu) w sklepie, składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnie obsługi złożonej przez Kupującego reklamacji czy prowadzenia przez Księgarnię działań windykacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający Księgarnię do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W pewnych sytuacjach dane będą mogły być przetwarzane również w celach archiwalnych (dowodowych) na potrzeby wykazania w przyszłości określonych faktów, a także w celu oferowania Kupującemu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Księgarni, a także produktów i usług firm współpracujących z Księgarnią. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Księgarni.
 6. W ramach struktury organizacyjnej Księgarni jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Odbiorcami danych mogą natomiast być: (i) partnerzy Księgarni, z którymi współpracuje ona łącząc produkty i usługi, (ii) działające na rzecz Księgarni firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, (iii) firmy kurierskie i pocztowe, (iv) podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
 7. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku Księgarni przechowywania dokumentów księgowych.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Księgarnię danych osobowych, Kupującemu przysługuje prawo do: (i) dostępu do danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); (ii) sprostowania (poprawienia) danych; (iii) usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; (iv) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych); (v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; (vi) przeniesienia danych do innego administratora.
 10. Kupujący uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez Księgarnię danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przekazywane są Księgarni w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez Księgarnię danych sprawi jednak, że Kupujący nie będzie mógł założyć konta (profilu) w sklepie, a przez to dokonywać w nim zakupów.
 12. Księgarnia nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą Kupującego na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby zamieszczane w Księgarni informacje o prezentowanych towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisów konsumenckich.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 listopada 2019 r.
 4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ksiegarnia.proszynski.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin księgarni internetowej Prószyński i S-ka obowiązujący do dnia 17.11.2019