Zwroty


Zwrot zakupionego w Księgarni internetowej towaru jest możliwy w terminie 14 dni od daty jego odbioru.

W tym celu należy przesłać towar na poniższy adres:


Prószyński Media Sp. z o.o. skr. Poczt. 111, 05-800 Pruszków


Do zwracanego towaru należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Formularz zwrotu zawierający oświadczenie dostępny jest pod poniższym linkiem:


Formularz zwrotu.pdf

Wydrukowany i wypełniony formularz należy dołączyć do zwracanego towaru.